Mesurar amb precisió els cims llegendaris!


A través d'un finestral amb un guardapols molt ornat es veu mitja tona de ferralla espacial


Daniel Moreno Roldán24.11.17 / 21.1.18
inauguració 24 de novembre a les 19h.
Un grup d'arqueòlegs ha establert un camp de recerca en un univers virtual. Han trobat restes d'una societat extraterrestre en un videojoc procedural. El videojoc és l'artefacte cultural que estudien els arqueòlegs, però també ho són les restes que hi han trobat. Tal com l'arquitectura modernista s'inspira en les formes orgàniques de la naturalesa, els objectes que han trobat s'inspiren en la naturalesa d'aquest món virtual. Aquestes restes constitueixen una cultura material no tangible.

A través d'un finestral amb un guardapols molt ornat es veu mitja tona de ferralla espacial és un espai domèstic on una arquitectura sense restriccions físiques es forma seguint unes lleis pròpies. Aquí no té sentit construir finestres ja que la llum és sempre artificial.

text full de sala

danielmorenoroldan.com
crèdits imatges: Clàudia Borràs