Mesurar amb precisió els cims llegendaris!


STRATA

Ariadna Guiteras16.9.17 / 5.11.17
inauguració dissabte 16 de setembre 12h.
Strata fa referència a les capes geològiques en les quals llegim la història del planeta. Capes de matèria que es pleguen les unes sobre les altres donant al temps una narrativa que no és lineal. La formació d'aquests estrats i els seus moviments és imperceptible pels humans. L'Ariadna Guiteras proposa instal·lar-nos en aquest temps inabastable, estenent-se en una performance contínua durant dos mesos. Strata és un ecosistema casi autònom que necessita energia de l'exterior per funcionar, però que manté una lògica interna. Un organisme en canvi constant alimentat per la veu sense òrgans d'un relat en construcció que fa de l'espai i el temps de l'exposició el propi material de treball.

text full de sala

 ariadnaguiteras.com
crèdits de les imatges: Ariadna Guiteras


crèdits de les imatges: Clàudia Borràs 

A través d'un finestral amb un guardapols molt ornat es veu mitja tona de ferralla espacial


Daniel Moreno Roldán24.11.17 / 21.1.18
inauguració 24 de novembre a les 19h.
Un grup d'arqueòlegs ha establert un camp de recerca en un univers virtual. Han trobat restes d'una societat extraterrestre en un videojoc procedural. El videojoc és l'artefacte cultural que estudien els arqueòlegs, però també ho són les restes que hi han trobat. Tal com l'arquitectura modernista s'inspira en les formes orgàniques de la naturalesa, els objectes que han trobat s'inspiren en la naturalesa d'aquest món virtual. Aquestes restes constitueixen una cultura material no tangible.

A través d'un finestral amb un guardapols molt ornat es veu mitja tona de ferralla espacial és un espai domèstic on una arquitectura sense restriccions físiques es forma seguint unes lleis pròpies. Aquí no té sentit construir finestres ja que la llum és sempre artificial.

text full de sala

danielmorenoroldan.com
crèdits imatges: Clàudia Borràs

Thombstones are not flat
Carlos Fernández-Pello


27.1.18 / 1.4.18
inauguració 27 de gener a les 12h.La relació que establim amb el món material determina la forma en què vivim. Viure sobre una forma plana i còmoda no és el mateix que fer-ho sobre una superfície difícil i irregular. Tombstones are not flat parteix de dos exercicis, un científic i un altre poètic, que apunten cap a un mateix lloc: la recerca de formes de vida no mortals. Carlos Fernández-Pello reuneix aquesta investigació a l'arquitectura post-moderna d'Arakawa i Gins amb l'estudi d'Anne Pringle sobre la biologia dels líquens. El resultat de sumar aquestes històries ens permet especular sobre quina seria la làpida per a la immortalitat.

Aquest projecte ha estat guanyador en la modalitat projeccte proyecto del premi Miquel Casablancas edició 2017. Sant Andreu Contemporani.

text full de sala

fernandezpello.netcrèdits imatges: Clàudia Borràs

Bha phanein
Ariadna Parreu

amb la col·laboració de Cristian Herrera


7.4.18 / 27.4.18
inauguració 7 d’abril a les 12h.Conèixer la història d'un material en pot esclarir l'origen i la composició, també ens informa de la nostra pròpia història i d'allò que sabem del món. Bha-phanein fa referència a les formes més antigues del ferro, un material que abans de que el poguéssim extreure de la terra venia del cel, en meteorits. Per això és un material envoltat de misticisme. L'Ariadna Parreu ens duu a la descoberta de nous usos i altres formes d'existència inesperades del ferro. Estirant al màxim la capacitat imaginativa d'aquest material, bha-phanein transforma allò que normalment és associat a la duresa i la resistència en el seu contrari, una forma fluida.


fotos: Clàudia Borràs


Imaginació material
Caterina Almirall, Eulàlia Rovira,
Adrian Schindler2.6.18 / 29.7.18


Per aquest projecte han col·laborat la Caterina Almirall, l'Eulàlia Rovira i l'Adrian Schindler en la construcció d'un relat a partir dels materials recollits al llarg de tot el cicle, i d'altres de nous. Els objectes de la recerca informen el relat, són constitutius l'un de l'altre, i a la vegada generen la seva pròpia història. L'arxiu ens permet indagar en el que ens diuen els objectes en relació amb allò que nosaltres volem saber. Fins on arriba la nostra intervenció en la interpretació del món material, o fins a quin punt el món material té poder plàstic i capacitat d'imaginació.

FULL DE SALA


Text Ram 1

Text Ram 2


Crèdits imatges: Clàudia Borràs, Eulàlia Rovira i Adrian Schindler