Mesurar amb precisió els cims llegendaris!Imaginació material
Caterina Almirall, Eulàlia Rovira,
Adrian Schindler2.6.18 / 29.7.18


Per aquest projecte han col·laborat la Caterina Almirall, l'Eulàlia Rovira i l'Adrian Schindler en la construcció d'un relat a partir dels materials recollits al llarg de tot el cicle, i d'altres de nous. Els objectes de la recerca informen el relat, són constitutius l'un de l'altre, i a la vegada generen la seva pròpia història. L'arxiu ens permet indagar en el que ens diuen els objectes en relació amb allò que nosaltres volem saber. Fins on arriba la nostra intervenció en la interpretació del món material, o fins a quin punt el món material té poder plàstic i capacitat d'imaginació.

FULL DE SALA


Text Ram 1

Text Ram 2


Crèdits imatges: Clàudia Borràs, Eulàlia Rovira i Adrian Schindler